בדיקת ראיה למחדשי רישיון נהיגה מגיל 40

תקנה 196 לתקנות התעבורה, התשכ"א- 1961, קובעת כי בעל רישיון נהיגה חייב לעבור בדיקת ראיה בכל פעם בה הוא מחדש את רישיון הנהיגה אחרי שמלאו לו 40 שנה.
את בדיקת הראיה יש לבצע ע"י אופטומטריסט מורשה.

לצורך הבדיקה יש להציג את רישיון הנהיגה הקיים.


אם הנך מרכיב משקפיים, נא להביאן לבדיקה.


תוצאות בדיקת הראיה מדווחות על ידנו באופן מקוון למשרד התחבורה.


אם ברשותך רישיון נהיגה לדרגות C1, C, D, D1, D2, D3, E, A ו/או היתר להוראת נהיגה או לרכב מקצועי, בדיקת הראיה תהיה מחמירה יותר. לפיכך, אם תוצאות הבדיקה אינן תואמות את התנאים שנקבעו בתקנות לדרגות רישיון הנהיגה שברשותך, כולן או חלקו, עליך להודיע לאופטומטריסט אם ברצונך לוותר על דרגות הרישיון ו/או ההיתר שבתנאיהם אינך עומד, או להיבדק במכון הרפואי לבטיחות בדרכים.